top of page
  • Writer's pictureNina Patanen

Monikulttuurisuus on dialogia

Kulttuuristen näkökulmien, uskomusten ja tapojen huomioiminen johtamisessa korostuu monikulttuurissa työyhteisöissä sekä moninaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä.


Ihmistuntemuksen lisäksi tulee ymmärtää laajemmin jokaista, eri kulttuuria edustavaa yksilöä työntekijän edustaman kulttuurin kautta. Huolimatta taustoista, vahva sosiaalinen ammatti-identiteetti vahvistaa ryhmän sisäistä viestintää, rakentaa luottamusta ja saa kokemaan arvostuksen tunteita muilta. Työssä jaksaminen vahvistuu, kun työn kautta koetaan kuulumista merkitykselliseen, tukea tarjoavaan ryhmään. Monikulttuurisen työyhteisön yhteenkuuluvuuteen kannattaa panostaa.

Enemmän ennakointia kuin jälkiviisautta

Palautuminen ja asioiden ennakoiva analysointi on tärkeää kaikessa johtamisessa. Työterveyslaitoksen ja sosiaali-ja terveysministeriön mukaan työpaikoille tarvitaan ennaltaehkäisevää asennetta työjaksamiseen panostamiseen. Työurat katkeavat Suomessa usein masennukseen, joka on pitkäaikaisen stressin ja sitä edeltävän rankan kuormituksen tulosta. Menetämme vuosittain 2,5 miljardin euron arvoista työpanosta näistä syistä. Ongelmien ennaltaehkäiseminen työnohjauksen muodossa työaikana on taloudellisesti ja inhimillisesti katsottuna järkevää. Monikulttuurinen mielenterveys on elämäntaitoa ja voimavara, olennainen osa hyvinvointia ja terveyttä, jota voi vahvistaa.


Esihenkilön itsetuntemuksesta muiden johtamiseen

Esihenkilöllä on ryhmän ja työhyvinvoinnin muodostumisessa työyhteisössä tärkeä rooli. Esihenkilöt ovat tärkeässä asemassa lyhentämässä mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja varhaisen puuttumisen välineillä. Esihenkilön hyvinvointi heijastuu työyhteisöön, halusipa hän sitä tai ei. Esihenkilöllä on suuri operatiivinen vastuu arjen toiminnasta, sen tekemän työn vaikuttavuuden ylläpitämisestä ja muiden työntekijöiden hyvinvoinnista. Kun esihenkilö on kuormittunut, koko työyhteisön (ja organisaation) toiminta kärsii ja työn vaikuttavuus kärsii.


Mitä esihenkilö edellä, sitä muut perässä

Esihenkilö tekee usein myös suorittavaa työtä johtajuuden rinnalla. Siksi hänen on ennen kaikkea osattava johtaa omaa ja sitä kautta muiden jaksamista ja osattava kiinnittää huomio mahdollisiin kuormittumisen, uupumisen ja väsymisen merkkeihin. Johtajan on tunnettava itsensä voidakseen johtaa muita parhaaseen mahdolliseen työntekemiseen. Muiden johtaminen alkaa aina ensin itsestä ja omasta esimerkistä.


---

Aatto on erikoistunut monikulttuuriseen johtamiseen ja monimuotoisten työyhteisöjen työhyvinvointiin. Tarjoamme työnohjausta työntekijöille, työyhteisöille, esihenkilöille ja johtajille. Tarjoamme myös koulutusta ja luentoja monikulttuurisuudesta suomalaisessa järjestö- ja työelämässä.

20 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page