top of page
  • Writer's pictureNina Patanen

Hyvinvoiva työyhteisö - paras kilpailuetu

Hyvä vuorovaikutus pitää työmotivaatio korkealla, tulosta ja ideoita syntyy ja kaikilla on tekemisen meininki. Kun vuorovaikutus sakkaa, alkaa ärsyttää, meidän sijasta ajattelu kääntyy minään ja omaan hyvinvointiin - tai pahoinvointiin - ja tekemisen meininki hiipuu. En minäkään kun ei tuokaan, ja nuo muut eivät ymmärrä sitäkään vertaa.
Keneltä saan tukea ja kenelle annan oman tukeni?

Vaikka organisaatiossa olisi kaikki rakenteet ja prosessit kunnossa, se ei takaa hyvinvoivaa työyhteisöä. Luottamuksellinen vuorovaikutus alkaa tunnetasolla. Niistä tunteista, tuntemuksista, olettamuksista ja niistä näkymättömistä rakenteista, joiden varaan organisaatio on ajan saatossa rakentunut. Nuo ajatukset muodostavat organisaation toimintakulttuurin.


Hyvinvoivan työyhteisön ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tasapainoilua ja dialogia, tekojen taustalla olevien tunnesyiden avaamista, näkymättömien rakenteiden näkyväksi tekemistä ja vääristymien sekä olettamuksien oikomista.


Yhden vuoden yksilötyönohjaus maksaa kahden viikon sairasloman verran.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden kehittää työyhteisöä kohti parasta. Työnohjaus on investointina pieni suhteessa siitä saataviin hyötyihin. Kaikki haluavat maailmanrauhaa kun yhtä ylevää on haluta myös työyhteisörauhaa. Ja siihen voi jokainen vaikuttaa.


Hyvä draivi ja työn ilo ovat kilpailuvaltteja.

Itseään kriittisestikin kehittävä organisaatio on paras kilpailuvaltti parhaimman osaamisen saamiseksi ja sen pitämiseksi työyhteisössä. Hyvinvoinnin lainalaisuuksien vahvistaminen on parasta työsuhde-etuilua, mitä organisaatio voi sen jäsenille tarjota. Onko yhdelläkään organisaatiolla varaa sanoa, että tulemme toimeen ilman tätä kilpailuetua?


Opiskelen Porvoon Careeriassa työnohjaajaksi. Minut voi tilata nyt oppilashintaan yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjauksiin. Tutustu lisää palveluihini (linkki palveluihin).


#bloggingtips #WixBlog

23 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page