Yksilöille ja yhteisöille

 
 
 

Yksilöille

Yksilöohjaus antaa mahdollisuuden käsitellä omaa ammatti-identiteettiä

Henkilökohtaisessa ohjauksessa ohjattava voi keskittyä omaan ammatilliseen kasvuunsa. Esimiesasemassa ja johtotason henkilöillä oman jaksamisen tilan tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen heijastuvat koko työyhteisöön. Lisäämällä yhteisön jäsenten  ymmärrystä omasta ja muiden jaksamisesta sekä työhyvinvoinnin lisäämisen keinoista, koko organisaatio voi paremmin.

 

Opettajille ja muille kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille suunnattu työnohjaus tukee ammatillista identiteettiä työpaikalla, luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviytymään stressaavissa tilanteissa.

 

Työnohjaus antaa myös alanvaihtoa harkitsevalle tai jo siinä prosessissa olevalle mahdollisuuden tarkastella toimintaansa ja tavoitteitaan uraan liittyvissä muutoksissa. Vertaistuellinen voima eri aloilta tulevien alanvaihtajien ryhmäohjauksessa antaa lisäarvoa omaan muutosprosessiin.

 

Yksilötyönohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen tai kahteen. Tapaamiset voidaan sopia tapahtuviksi

2-4 viikon välein. Yleensä yksi työnohjauskerta on kestoltaan 45min.


Hinta 100e/45 min. Hintoihin lisätään alv 24%. 

Yhteisöille ja ryhmille

Kuuntelemalla kaikkia työyhteisön jäseniä, voidaan yhteisöä tukea toimimaaan mahdollisimman joustavasti

Ryhmämuotoinen työnohjaus auttaa jäsentämään omaa ja muiden rooleja sekä toimintatapoja työelämässä. Työnohjauksesta hyötyvät myös vapaaehtoistoimijat.

 

Ryhmäohjauksen vertaistuellinen voima kasvattaa keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa uudenlaisten ratkaisujen löytymisen työyhteisön haastaviin tilanteisiin. Jo kriisiytyneessä työyhteisötilanteessa antaa työnohjaus mahdollisuuden löytää uusia lähestymistapoja ja näkökulmia.

  

Työhyvinvointia tukeva koulutus sopii myös työhyvinvointipäivien sisällöksi. Työhyvinvointipäivien hinta ja sisältö sovitaan erikseen.

Ryhmätyönohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen tai kahteen. Tapaamiset voidaan sopia tapahtuviksi

2-6 viikon välein. Suositeltu pienryhmän koko on 4-6 henkilöäYksi työnohjauskerta on kestoltaan 1,5h (2x45min). 

Hinta 220e/90 min. Hintoihin lisätään alv 24%. 

 

 

 

Uudelle uralle

Työnohjaus sopii myös alan vaihtoa suunnittelevalle tai työnhakijoille

Työnohjaus muutoksen ohjauksena sopii myös uutta urasuuntaa suunnittelevalle. Se auttaa jäsentämään omia vahvuuksia ja selkeyttää ajatuksia alanvaihdosta. Se haastaa tarkastelemaan omien toimintatapojen ja ajatusmallien vaikutusta henkilökohtaiseen työelämään. Ei niinkään mikä minusta tulee isona vaan mitä haluan tehdä seuraavaksi? Uskallus ja uteliaisuus vievät kohti uutta!

 

Työnohjausta järjestetään sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti.

 

Yksilöohjaus kestää 2-12 kuukautta, jolloin on tapaamisia vähintään 1 krt/kk. Yhden tapaamisen kesto on 45min.

 

Ryhmäohjaukset toteutetaan 4 kerran tapaamisina, joissa yhden tapaamisen kesto on 1,5h (90min). Ryhmäkoko on 4-6 henkilöä.

 

Etäohjaus

Etäohjaus on mahdollista niin yksilöille kuin ryhmille 

Etäohjaus annetaan videopuhelun välityksellä. Se vaatii tietokoneen, toimivan verkkoyhteyden ja rauhallisen paikan ohjauksen ajaksi.

Yksilötyönohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen tai kahteen. Tapaamiset voidaan sopia tapahtuviksi

2-4 viikon välein. Yleensä yksi työnohjauskerta on kestoltaan 45min. 


Hinta 100e/45 min. Hintoihin lisätään alv 24%. 

Ryhmätyönohjaus on prosessi, jonka kesto vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen tai kahteen. Tapaamiset voidaan sopia tapahtuviksi

2-4 viikon välein. Suositeltu pienryhmän koko on 4-6 henkilöäYksi työnohjauskerta on kestoltaan 1,5h (2x45min). 

Hinta 220e/90 min. Hintoihin lisätään alv 24%. 

 

Lähijohtajille

ja esihenkilöille

Työnohjaus kultturisesti monimuotoisen työyhteisön lähijohtajille ja esihenkilöille

Ryhmätyönohjaus tarjoaa johtamiseen liittyvää vertaistukea ja kasvattaa omia ammatillisia verkostoja yhteisen teeman, kulttuurisen moninaisuuden ja johtamisen, äärellä.


Olen ohjannut eri alojen järjestöjohtoa ja esihenkilöitä jo vuodesta 2019, ja tekee nyt esihenkilöiden ja lähijohdon työnohjauksen täydennyskoulutusta Careeriassa.

Tarjoan yhdelle ryhmälle  syyskuu-joulukuun väliselle ajalle ryhmäohjausta llähijohdon tai esihenkilötyössä toimiville etuhintaan. 
 

Ryhmän koko on 3-6 henkilöä ja kesto on 3x1,5h. Ohjauskieli on suomi.
Ryhmä voi koostua saman organisaation tai eri organisaatioiden esihenkilöistä tai lähijohdosta. Voit olla esihenkilö tai lähijohtaja myös muulta sektorilta kuin järjestöstä.  

 

Työnohjaus alkaa syyskuussa. Tarkemmat ryhmäohjauspäivät ilmoitetaan lomakkeessa.  


Ohjaus toteutetaan etänä. Kolmen ohjauskerran hinta on osallistujalta 100€ + alv 24%. 

Ilmoittautuminen 20.9.2022 klo 16 mennessä.
Olen sinuun yhteydessä 20.9.-23.9. välisenä aikana.   
Ilmoittaudu mukaan täydentämällä lomake