top of page

Minä työnohjaajana

työohjaus

Ajatukseni

Työnohjausnäkökulmani perustuu jatkuvaan oppimiseen ja muutoksen mahdollisuuteen

 

Monipuolinen ohjausalan kokemus antaa minulle mahdollisuuden käyttää integratiivista työnohjausotetta. Yhdistelen erilaisia ohjausmetodeja työnohjauksen prosessissa. Mukana kulkee vahvasti narratiivisuus, dialogisuus ja ratkaisu- sekä voimavarakeskeisyys. Kaikki pohjautuu luottamukselliseen ja avoimeen keskusteluun.

 

Vahvan pedagogisen taustani vuoksi, työohjauksellinen näkökulmani on oppimiseen perustuva ja muutosta edistävä. Työnohjauksen ei tarvitse ryppyotsaista puurtamista, huumorikin on sallittu. Myös muut tunteet kuten suru, viha tai pelko saavat olla läsnä. Tunne on aina läsnä, ensimmäisenä. Tärkeintä työnohjauksessa on kuitenkin läsnäolo, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen.

 

Työnohjauksessa on lupa heittäytyä ja testata omia rajojaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Työnohjaus on meissä kaikissa piilevän luovuuden ja energioiden uudelleen asemointia. Tule sellaisena kuin olet - ja lähde sellaisena kuin haluat. Työnohjaus sopii yksilöille, ryhmille sekä alanvaihtajille.

Olen STOry ry:n (Suomen työnohjaajat ry) jäsen.

koulutus

Koulutus ja kokemus

Olen filosofian maisteri, pedagogi sekä yrittäjä. Olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta aikuiskouluttajana ja mentorina, koulutustoiminnan kehittäjänä ja järjestösektorilla erilaisissa asiantuntija- sekä johtotehtävissä

 

Lisäksi olen suorittanut mm. järjestöjohtamisen ja yrittämisen ammattitutkinnot ja minulla on myös matkailu- ja palvelualojen liiketatoiminnan koulutus sekä alalta hankittua kansainvälistä kokemusta.

 

Asuin yli kymmenen vuotta Ranskassa, jonka jälkeen työskentelin vuosia eri puolilla maailmaa. Työ-, opiskelu ja järjestökokemusta on kertynyt niin Euroopasta kuin Afrikan mantereelta. Esimerkiksi Tansaniassa kehitin suurlähetystön järjestöille suunnattua kehittämisohjelmaa. Opiskellessani Pariisissa olin elvyttämässä uudelleen suomalaista yliopisto-osakuntatoimintaa. Omaan vahvan kansainvälisen kokemuksen ja tunnen eri maiden työkulttuureja. Oman työhistorian ja harrastusten kautta myös Suomen työelämän monimuotoisuus ja kansainvälistyminen on tullut tutuksi.

 

Olen konsultoinut valtakunnallisesti lukuisia suomalaisia järjestöjä strategian ja hankkeiden suunnittelussa, työsuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä toiminnan kehittämisessä. Esimiehenä keskeinen tehtäväni oli taata työntekijöiden hyvinvointi, pitää prosessit sujuvina ja luoda mahdollisuudet ammatilliselle kehittymiselle.

 

Olen myös alanvaihtaja. Tämän päivän työelämässä vaaditaan monipuolista näkemystä omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden hyödyntämiseen. Uskon, että ihmistä ei määritä tittelit vaan osaaminen ja sen joustava hyödyntäminen. Ihminen oppii koko elämänsä ajan. 

bottom of page